Kerncurricula Sekundarstufe I

Ethik

Kerncurriculum

Ethik

Kerncurriculum Ethik - Sekundarstufe I (Hauptschule)

Kerncurriculum Ethik - Sekundarstufe I (Realschule)

Kerncurriculum Ethik - Sekundarstufe I (Gymnasium)

PDF icon Kerncurriculum Ethik - Sekundarstufe I (Gymnasium) (PDF / 590 KB)
Leitfaden

Maßgebliche Orientierungstexte zum Kerncurriculum

Leitfaden Ethik - Sekundarstufe I

PDF icon Leitfaden Ethik - Sekundarstufe I (PDF / 837 KB)